Kosterin, Oleg E. & Yokoi, Naoto, 2016, Asiagomphus reinhardti sp. nov. (Odonata, Gomphidae) from eastern Cambodia and southern Laos

Kosterin, Oleg E. & Yokoi, Naoto, 2016, Asiagomphus reinhardti sp. nov. (Odonata, Gomphidae) from eastern Cambodia and southern Laos, Zootaxa 4103 (1), pp. 35-42

publication ID

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4103.1.3

link to original document

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4103.1.3

document provided by

Plazi