Hu, Ren-Chuan, Shen, Xiao-Lin, Liu, Jing & Lin, Chun-Rui, 2014, Aspidistra stenophylla (Asparagaceae), a new species from Guangxi, China

Hu, Ren-Chuan, Shen, Xiao-Lin, Liu, Jing & Lin, Chun-Rui, 2014, Aspidistra stenophylla (Asparagaceae), a new species from Guangxi, China, Phytotaxa 170 (1), pp. 53-56

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.170.1.8

document provided by

Felipe