Gu, Xinyao, Jin, Daochao, Yi, Tianci & Guo, Jianjun, 2019, Contributions to the knowledge of Torrenticolid water mites (Acari: Hydrachnidia) in Doupengshan, China

Gu, Xinyao, Jin, Daochao, Yi, Tianci & Guo, Jianjun, 2019, Contributions to the knowledge of Torrenticolid water mites (Acari: Hydrachnidia) in Doupengshan, China, Zootaxa 4695 (2), pp. 101-121

publication ID

document provided by

Plazi