Zhang, Junqian, Lu, Yajing & Xie, Zhicai, 2018, Two new Mesenchytraeus species (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae) from Changbai Mountain, China

Zhang, Junqian, Lu, Yajing & Xie, Zhicai, 2018, Two new Mesenchytraeus species (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae) from Changbai Mountain, China, Zootaxa 4496 (1), pp. 382-394

publication ID

document provided by

Plazi