Yuan, Zhiyong, Liu, Xiaolong, Wang, Kai, Wang, Jian, Chen, Jinmin, Jin, Jieqiong, Wei, Pingfan, Zhou, Jiajun & Che, Jing, 2019, Nidirana chapaensis (Bourret, 1937), one additional anuran species for the amphibian fauna of China

Yuan, Zhiyong, Liu, Xiaolong, Wang, Kai, Wang, Jian, Chen, Jinmin, Jin, Jieqiong, Wei, Pingfan, Zhou, Jiajun & Che, Jing, 2019, Nidirana chapaensis (Bourret, 1937), one additional anuran species for the amphibian fauna of China, Zootaxa 4571 (4), pp. 580-588

publication ID

document provided by

Plazi