Yang, Jian-Huan, Rao, Ding-Qi & Wang, Ying-Yong, 2015, A new species of the genus Liuixalus (Anura: Rhacophoridae) from southern China

Yang, Jian-Huan, Rao, Ding-Qi & Wang, Ying-Yong, 2015, A new species of the genus Liuixalus (Anura: Rhacophoridae) from southern China, Zootaxa 3990 (2), pp. 247-258

publication ID

document provided by

Plazi