Li, Juan, Yi, Tian-Ci, Guo, Jian-Jun & Jin, Dao-Chao, 2018, Ontogenetic development and redescription of Eotetranychus kankitus (Acariformes Tetranychidae)

Li, Juan, Yi, Tian-Ci, Guo, Jian-Jun & Jin, Dao-Chao, 2018, Ontogenetic development and redescription of Eotetranychus kankitus (Acariformes Tetranychidae), Zootaxa 4540 (1), pp. 132-157

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4540.1.10

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4540.1.10

document provided by

Plazi