Jałoszyński, Paweł & Perkovsky, Evgeny, 2016, Diversity of Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) in Upper Eocene Rovno amber

Jałoszyński, Paweł & Perkovsky, Evgeny, 2016, Diversity of Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) in Upper Eocene Rovno amber, Zootaxa 4157 (1), pp. 1-85

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4157.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4157.1.1

document provided by

Plazi

Rovnoleptochromus   gen. nov.  10-15
Rovnoleptochromus ableptonoides   sp. nov.  16-17
Vertheia   gen. nov.  17-18
Vertheia quadrisetosa   sp. nov.  19-20
Cephennodes     21-22
Vertheia   gen. nov.  21
Cephennomicrus giganteus   sp. nov.  23-24
Cephennomicrus     25
Cephennomicrus     25-28
Cephennomicrus     28-29
Cephennomicrus     31-32
Cephennomicrus     32-33
Glaesoconnus   gen. nov.  33-34
Glaesoconnus unicus   sp. nov.  35-36
Rovnoscydmus   gen. nov.  36-38
Rovnoscydmus frontalis   sp. nov.  38
Rovnoscydmus microscopicus   sp. nov.  40-41
Rovnoscydmus   gen. nov.  41-42
Rovnoscydmus   gen. nov.  43
Rovnoscydmus   gen. nov.  44-45
Rovnoscydmus   gen. nov.  45-48
Rovnoscydmus   gen. nov.  48
Rovnoscydmus   gen. nov.  48-51
Rovnoscydmus   gen. nov.  51-52
Rovnoscydmus   gen. nov.  52
Rovnoscydmus   gen. nov.  52-53
Rovnoscydmus   gen. nov.  55
Euconnus     56-60
Rovnoscydmus   gen. nov.  56
Euconnus     60
Euconnus     61-62
Stenichnus     63-66
Microscydmus     66-68
Microscydmus     68-69
Scydmoraphes     71
Microscydmus     71
Glandulariini     72
Glandulariini     75
Glandulariini     78-79
Cephenniini     78
Eutheiini     78
Scydmaeninae     79