Godunko, Roman J., Martynov, Alexander V. & Gattolliat, Jean-Luc, 2018, Redescription of Nigrobaetis rhithralis (Soldán & Thomas, 1983) (Ephemeroptera: Baetidae)

Godunko, Roman J., Martynov, Alexander V. & Gattolliat, Jean-Luc, 2018, Redescription of Nigrobaetis rhithralis (Soldán & Thomas, 1983) (Ephemeroptera: Baetidae), Zootaxa 4462 (1), pp. 41-72

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4462.1.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4462.1.2

document provided by

Plazi