Serguei V. Triapitsyn, 2017, Revision of Alaptus (Hymenoptera: Mymaridae) in the Holarctic region, with taxonomic notes on some extralimital species

Serguei V. Triapitsyn, 2017, Revision of Alaptus (Hymenoptera: Mymaridae) in the Holarctic region, with taxonomic notes on some extralimital species, Zootaxa 4279 (1), pp. 1-92

publication ID

document provided by

Plazi

Alaptus     6-7
Alaptus eriococci     12-15
Alaptus fusculus     15-21
Alaptus globosicornis     22-26
Alaptus huberi   sp. n.  26-27
Alaptus iceryae     27-32
Alaptus immaturus     32-38
Alaptus klonx   sp. n.  39-41
Alaptus longicaudatus     41-42
Alaptus minimus     42-55
Alaptus pallidicornis     55-63
Alaptus plih   sp. n.  63-65
Alaptus santetrapsi   sp. n.  65-66
Alaptus schmitzi     67-70
Alaptus stammeri     70-76
Alaptus terebrans   stat. rev.  77-80
Alaptus     81
Alaptus andersoni     82-83
Alaptus australiensis     83-84
Alaptus minutus     84-85
Alaptus nowickii     85
Alaptus pusillus     86
Alaptus pygidialis     87-88