Shamshev, Igor V. & Ivković, Marija, 2020, The Empididae (Diptera) of Serbia: faunistic survey and description of a new Empis species

Shamshev, Igor V. & Ivković, Marija, 2020, The Empididae (Diptera) of Serbia: faunistic survey and description of a new Empis species, Zootaxa 4853 (1), pp. 79-98

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4853.1.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4853.1.4

document provided by

Plazi

Empis (Empis) serbica   sp. nov.  80-82
Kowarzia madicola     82
Phaeobalia dimidiata     82
Phaeobalia inermis     82-83
Wiedemannia beckeri     83-84
Wiedemannia andreevi     83
Wiedemannia zetterstedti     84
Empis (Empis) alampra     84
Empis (Empis) anfractuosa     84
Wiedemannia stylifera     84
Empis (Empis) beckeriana     85
Empis (Empis) nitidissima     85
Empis (Empis) nigritibialis     85
Empis (Empis) apfelbecki     85
Empis (Empis) procera     86-87
Empis (Empis) tanysphyra     87
Empis (Leptempis) grisea     87-88
Empis (Empis) syrovatkai     87
Empis (Leptempis) flavitarsis     87
Empis (Leptempis) nigricans     88
Empis (Xanthempis) digramma     88-89
Empis (Pachymeria) scotica     88
Hilara albiventris     89
Empis (Xanthempis) matilei     89
Empis (Xanthempis) trigramma     89
Hilara aartseni     89
Hilara brevivittata     90
Hilara discoidalis     90
Hilara media     90
Hilara flavocoxa     90
Hilara cilipes     90
Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis     91-92
Hilara pilosa     91
Hilara platyura     91
Hilara pruinosa     91
Hilara ternovensis     91
Rhamphomyia (Lundstroemiella) sphenoptera     92
Rhamphomyia (Lundstroemiella) hybotina     92
Rhamphomyia (Rhamphomyia) spinipes     92-93
Rhamphomyia (Lundstroemiella) nigripes     92
Rhamphomyia (Lundstroemiella) kerteszi     92
Chelifera astigma     93
Chelifera precabunda     93
Chelifera pyrenaica     93
Chelifera pectinicauda     93
Chelifera precatoria     93
Chelifera trapezina     94
Hemerodromia unilineata     94
Phyllodromia melanocephala     94
Chelifera stigmatica     94
Hemerodromia oratoria     94