Gu, Jun-Jie, Yue, Yanli, Shi, Fuming, Tian, He & Ren, Dong, 2016, First Jurassic grasshopper (Insecta, Caelifera) from China

Gu, Jun-Jie, Yue, Yanli, Shi, Fuming, Tian, He & Ren, Dong, 2016, First Jurassic grasshopper (Insecta, Caelifera) from China, Zootaxa 4169 (2), pp. 377-380

publication ID

document provided by

Plazi