Rosa, Paolo, Wei, Na-sen & Xu, Zai-fu, 2014, An annotated checklist of the chrysidid wasps (Hymenoptera, Chrysididae) from China

Rosa, Paolo, Wei, Na-sen & Xu, Zai-fu, 2014, An annotated checklist of the chrysidid wasps (Hymenoptera, Chrysididae) from China, ZooKeys 455, pp. 1-128

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.455.6557

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.455.6557

document provided by

ZooKeys by Pensoft

<View Treatment>     3
Cleptes albonotatus     3
Cleptes eburnecoxis     3
Cleptes flavolineatus     4
Cleptes sinensis     4
Cleptes mandsuricus     4
Cleptes metallicorpus     4
Cleptes seoulensis     4
Cleptes helanshanus     4
Cleptes sjostedti     4-5
Cleptes shengi     4
Cleptes mareki     4
Cleptes niger     4
Cleptes tibetensis     5
Cleptes taiwanus     5
Cleptes townesi     6
Cleptes villosus     6
Nipponosega kurzenkoi     6
Magdalium orchidense     6
Loboscelidia guangxiensis     7
Loboscelidia levigata     7
Loboscelidia hei     7
Rhadinoscelidia delta     8
Loboscelidia striolata     8
Elampus bischoffi     8
Elampus mocsaryi     8
Elampus albipennis     8
Loboscelidia maai     8
Elampus constrictus     8
Loboscelidia sinensis     8
Loboscelidia zengae     8
Elampus coeruleus     8
Elampus schmidtianus     8-9
Elampus panzeri     8
Hedychridium ardens subsp. mongolicum     9
Elampus yasumatsui     9
Elampus spinipes     9
Hedychridium coriaceum     10
Hedychridium cupreum subsp. asianum     10
Hedychridium cupreum     10-11
Hedychridium flos     11
Hedychridium roborovskii     11-12
Hedychridium roseum     12
Hedychrum davidi     12
Hedychrum chalybaeum     12
Hedychrum formosanum     13
Hedychrum gerstaeckeri     13-14
Hedychrum longicolle     14-15
Hedychrum japonicum     14
Hedychrum latitudum     14
Hedychrum gracile     14
Hedychrum simile     15
Hedychrum nobile     15
Hedychrum niemelai     15
Hedychrum manchurianum     15
Hedychrum sinicum     15-16
Hedychrum taiwanense     16
Holopyga amoenula subsp. virideaurata     16
Holophris taiwanus     16
Hedychrum takasago     16
Holopyga generosa     17
Holopyga chrysonota     17
Omalus aeneus     18-19
Holopyga ignicollis     18
Omalus berezovskii     19-20
Omalus potanini     20
Omalus pseudoimbecillus     20
Omalus probiaccinctus     20
Omalus helanshanus     20
Omalus imbecillus     20
Philoctetes deauratus     21
Philoctetes heros     21-22
Omalus tibetanus     21
Philoctetes duplipunctatus     21
Philoctetes mongolicus     22
Philoctetes mordvilkoi     22
Philoctetes horvathi     22
Philoctetes praeteritorum     23-24
Pseudomalus hypocritus     24
Pseudomalus auratus     24
Pseudomalus sinensis     24
Pseudomalus joannisi     24
Pseudomalus conradti     24
Pseudomalus corensis     24
Pseudomalus triangulifer     25
Pseudomalus tshingiz     25-26
Chrysis aegle     26
Pseudomalus violaceus     26
Chrysidea pumila     26
Chrysis angolensis     26
Chrysis alticata     26
Chrysis angustula     26
Chrysis asahinai     27
Chrysis buda     27-28
Chrysis buddhae     28
Chrysis carnifex     28
Chrysis cavaleriei     28-29
Chrysis chinensis     29-30
Chrysis ceciliae     29
Chrysis chrysochlora     30
Chrysis comta     30
Chrysis consobrina     31-32
Chrysis dentipes     32
Chrysis extersa     32
Chrysis fasciata subsp. daphne     32
Chrysis duplopilosa     32
Chrysis durga     32
Chrysis foochowia     32
Chrysis galloisi     32
Chrysis fossulata     32
Chrysis fouqueti     32
Chrysis fulgida     32
Chrysis gracilenta     32-33
Chrysis graelsii     33
Chrysis hoozana     33-34
Chrysis grumorum     33
Chrysis hyacinthus     34
Chrysis ignifascia     34
Chrysis illecebrosa     34-35
Chrysis ignita     34
Chrysis inaequalis     35
Chrysis kokuevi     36
Chrysis kashgarica     36
Chrysis jelisyni     36
Chrysis kozlovi     36-37
Chrysis ionophris     36
Chrysis keriensis     36
Chrysis lama     37-38
Chrysis kukunorensis     37
Chrysis longula subsp. aeneopaca     38
Chrysis lincea     38
Chrysis longiss subsp. ima     38
Chrysis mane     38
Chrysis maracandensis     39
Chrysis matutina     39-40
Chrysis marginata     39
Chrysis nigricincta     40
Chrysis mongoliana     40
Chrysis parallela     40-41
Chrysis nigropilosa     40
Chrysis potanini     41
Chrysis pleskei     41
Chrysis przewalskii     42
Chrysis principalis     42
Chrysis rutiliventris subsp. nankingensis     43
Chrysis rutilans subsp. extranea     43
Chrysis schalfeewi     43-44
Chrysis sinensis     44
Chrysis spinidens     44
Chrysis serena     44
Chrysis taihorina     45-46
Chrysis splendidula     45
Chrysis strauchi     45
Chrysis tibetana     46-47
Chrysis takeuchii     46
Chrysis takasago     46
Chrysis talitha     46
Chrysis taiwana     46
Chrysis violenta subsp. ultramonticola     47
Chrysis vicaria     47
Chrysis varicolor     47
Chrysis tsingtauensis     47
Chrysura hirsuta     48
Chrysis viridula     48
Chrysis volatilis     48
Chrysura refulgens     48
Euchroeus mon subsp. golicus     48-49
Euchroeus orientis     49
Praestochrysis lachesis     50-51
Primeuchroeus yongdaerianus     51
Praestochrysis ribbei     51
Praestochrysis shanghaiensis     51
Primeuchroeus kansitakuanus     51
Primeuchroeus crassiceps     51
Pseudospinolia humboldti     52
Pseudospinolia neglecta     52
Pseudospinolia incrassata     52
Trichrysis cyanea     53
Trichrysis imperiosa     53
Trichrysis lusca     53-54
Stilbum calens     53
Stilbum cyanurum     53
Trichrysis luzonica     54
Tric hrysis subsp. pellucida     54
Trichrysis secernenda     54
Trichrysis triacantha     54
Trichrysis trigona     54-55
Parnopes popovi     55