Zheng, Yan-Li, Yang, Lin, Chen, Xiang-Sheng & Luo, Xu-Qiang, 2018, Two new species of the genus Miasa Distant, 1906 from China, with a key to all species (Hemiptera, Fulgoromorpha, Dictyopharidae)

Zheng, Yan-Li, Yang, Lin, Chen, Xiang-Sheng & Luo, Xu-Qiang, 2018, Two new species of the genus Miasa Distant, 1906 from China, with a key to all species (Hemiptera, Fulgoromorpha, Dictyopharidae), ZooKeys 754, pp. 23-32

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.754.23525

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.754.23525

document provided by

ZooKeys by Pensoft