Tong, Yanfeng, Guan, Xijin & Li, Shuqiang, 2018, Two new species of the genus Trilacuna from Chongqing, China (Araneae, Oonopidae)

Tong, Yanfeng, Guan, Xijin & Li, Shuqiang, 2018, Two new species of the genus Trilacuna from Chongqing, China (Araneae, Oonopidae), ZooKeys 771, pp. 41-56

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.771.23158

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.771.23158

document provided by

ZooKeys by Pensoft