Jiao, Ke-Long, Wang, Hao, Huang, Jun-Hao, Han, Pei-Jin, Zhang, Long-Wa, Jiao, Xue, Wu, Zhi-Hui, Zhang, Jing, Wang, Yuan-Hong, Bu, Wen-Jun & Kolesik, Peter, 2018, A new species of Contarinia (Diptera: Cecidomyiidae) damaging inflorescence of Carya cathayensis (Juglandaceae) in China

Jiao, Ke-Long, Wang, Hao, Huang, Jun-Hao, Han, Pei-Jin, Zhang, Long-Wa, Jiao, Xue, Wu, Zhi-Hui, Zhang, Jing, Wang, Yuan-Hong, Bu, Wen-Jun & Kolesik, Peter, 2018, A new species of Contarinia (Diptera: Cecidomyiidae) damaging inflorescence of Carya cathayensis (Juglandaceae) in China, Zootaxa 4442 (1), pp. 187-193

publication ID

document provided by

Plazi