Hu, Jia-Yao, Liu, Yi-Xiao & Li, Li-Zhen, 2018, Two new species of Nazeris Fauvel in the Luoxiao Mountain Range, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae)

Hu, Jia-Yao, Liu, Yi-Xiao & Li, Li-Zhen, 2018, Two new species of Nazeris Fauvel in the Luoxiao Mountain Range, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4370 (2), pp. 180-188

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4370.2.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4370.2.6

document provided by

Plazi