Li, De-Wei, Wang, Guo-Quan & Wei, Sui-Gai, 2009, Three new species of Phyllocoptinae (Acari: Eriophyidae) from South China

Li, De-Wei, Wang, Guo-Quan & Wei, Sui-Gai, 2009, Three new species of Phyllocoptinae (Acari: Eriophyidae) from South China, Zootaxa 2205, pp. 62-68

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.189722

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.189722

document provided by

Plazi