Zhao, Yi & Peng, Xian-Jin, 2014, Spiders of the genus Utivarachna from China (Araneae: Corinnidae)

Zhao, Yi & Peng, Xian-Jin, 2014, Spiders of the genus Utivarachna from China (Araneae: Corinnidae), Zootaxa 3774 (6), pp. 578-588

publication ID

document provided by

Plazi