Hou, Zhonge, Zhao, Shuangyan & Li, Shuqiang, 2018, Seven new freshwater species of Gammarus from southern China (Crustacea, Amphipoda, Gammaridae)

Hou, Zhonge, Zhao, Shuangyan & Li, Shuqiang, 2018, Seven new freshwater species of Gammarus from southern China (Crustacea, Amphipoda, Gammaridae), ZooKeys 749, pp. 1-79

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.749.23165

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.749.23165

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Gammarus     3
Gammarus vallecula   sp. n.  3-6
Gammarus qinling   sp. n.  6-11
Gammarus zhigangi   sp. n.  11-15
Gammarus jidutanxian   sp. n.  15-20
Gammarus longdong   sp. n.  20-23
Gammarus mosuo   sp. n.  23-28
Gammarus caecigenus   sp. n.  29-33