Men, Qiu-Lei, Feng, Ji-Nian & Qin, Dao-Zheng, 2011, The planthopper genus Epora Walker (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae) from China with description of one new species

Men, Qiu-Lei, Feng, Ji-Nian & Qin, Dao-Zheng, 2011, The planthopper genus Epora Walker (Hemiptera: Fulgoroidea: Tropiduchidae) from China with description of one new species, Zootaxa 2803, pp. 32-40

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.206608

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.206608

document provided by

Plazi