Liu, Keke, Meng, Zeyuan, Xiao, Yonghong & Xu, Xiang, 2018, Five new Lathys species (Araneae: Dictynidae) from South China and the first description of the male of Lathys spiralis Zhang, Hu & Zhang, 2012

Liu, Keke, Meng, Zeyuan, Xiao, Yonghong & Xu, Xiang, 2018, Five new Lathys species (Araneae: Dictynidae) from South China and the first description of the male of Lathys spiralis Zhang, Hu & Zhang, 2012, Zootaxa 4500 (2), pp. 151-178

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4500.2.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4500.2.1

document provided by

Felipe

Lathys adunca   sp. nov.  152-155
Lathys deltoidea   sp. nov.  155-158
Lathys fibulata   sp. nov.  159-164
Lathys huangyangjieensis   sp. nov.  164-167
Lathys spiralis     167-173
Lathys zhanfengi   sp. nov.  173-177