Jałoszyński, Paweł & Newton, Alfred F., 2017, Taxonomy of ' Euconnus complex'. Part XV. Disentangling the Euconnus - Sciacharis knot (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae)

Jałoszyński, Paweł & Newton, Alfred F., 2017, Taxonomy of ' Euconnus complex'. Part XV. Disentangling the Euconnus - Sciacharis knot (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae), Zootaxa 4344 (3), pp. 401-443

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4344.3.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4344.3.1

document provided by

Plazi