Zhang, Xiaoqing, Zhao, Zhe, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2017, A survey of five Pireneitega species (Agelenidae, Coelotinae) from China

Zhang, Xiaoqing, Zhao, Zhe, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2017, A survey of five Pireneitega species (Agelenidae, Coelotinae) from China, ZooKeys 663, pp. 45-64

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.663.11356

document provided by

ZooKeys by Pensoft