Nygren, Arne, Sundkvist, Tobias, Mikac, Barbara & Pleijel, Fredrik, 2010, Two new and two poorly known autolytines (Polychaeta: Syllidae) from Madeira and the Mediterranean Sea

Nygren, Arne, Sundkvist, Tobias, Mikac, Barbara & Pleijel, Fredrik, 2010, Two new and two poorly known autolytines (Polychaeta: Syllidae) from Madeira and the Mediterranean Sea, Zootaxa 2640, pp. 35-52

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198574

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.198574

document provided by

Plazi

Erseia   new genus  42
Erseia oligochaeta   new genus  42-44
Proceraea albocephala   new species  44-45
Proceraea madeirensis     45-47
Myrianida     49-50