Potapov, Mikhail, Kahrarian, Morteza, Deharveng, Louis & Shayanmehr, Masoumeh, 2015, Taxonomy of the Proisotoma complex. V. Sexually dimorphic Ephemerotoma gen. nov. (Collembola: Isotomidae)

Potapov, Mikhail, Kahrarian, Morteza, Deharveng, Louis & Shayanmehr, Masoumeh, 2015, Taxonomy of the Proisotoma complex. V. Sexually dimorphic Ephemerotoma gen. nov. (Collembola: Isotomidae), Zootaxa 4052 (3), pp. 345-358

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4052.3.4

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4052.3.4

document provided by

Plazi

Ephemerotoma   gen. nov.  346-347
Ephemerotoma skarzynskii   sp. nov.  347-351
Ephemerotoma huadongensis   comb. nov.  351-353
Ephemerotoma multituberculata   comb. nov.  354-356
Ephemerotoma porcella   comb. nov.  356
Proctostephanus anopolitanus   comb. nov.  356
Ephemerotoma key    357