Vieira, Rodrigo & Rafael, José Albertino, 2016, Revision of Diplosynapsis Enderlein, 1914 (Diptera, Asilidae, Asilinae) with description of four new species

Vieira, Rodrigo & Rafael, José Albertino, 2016, Revision of Diplosynapsis Enderlein, 1914 (Diptera, Asilidae, Asilinae) with description of four new species, Zootaxa 4208 (2), pp. 127-148

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4208.2.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4208.2.2

document provided by

Plazi