He, Zhu-Qing & Shen, Chu-Ze, 2020, First record of Lissotrachelus ferrugineonotatus cricket producing ultrasound (Orthoptera: Grylloidea)

He, Zhu-Qing & Shen, Chu-Ze, 2020, First record of Lissotrachelus ferrugineonotatus cricket producing ultrasound (Orthoptera: Grylloidea), Zootaxa 4768 (3), pp. 443-445

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4768.3.11

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4768.3.11

document provided by

Plazi