Jiang, Li-Yun, Chen, Jing & Qiao, Ge-Xia, 2016, Yamatochaitophorusyichunensis, a new species of aphid (Aphididae: Chaitophorinae) from northeast China

Jiang, Li-Yun, Chen, Jing & Qiao, Ge-Xia, 2016, Yamatochaitophorusyichunensis, a new species of aphid (Aphididae: Chaitophorinae) from northeast China, ZooKeys 612, pp. 41-49

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.612.7873

document provided by

ZooKeys by Pensoft