Wang, Cheng-Bin, Jiang, Ri-Xin & Zhu, Jiang, 2018, Micropeplusliweiae sp. n., a new species from Sichuan, China (Coleoptera, Staphylinidae, Micropeplinae)

Wang, Cheng-Bin, Jiang, Ri-Xin & Zhu, Jiang, 2018, Micropeplusliweiae sp. n., a new species from Sichuan, China (Coleoptera, Staphylinidae, Micropeplinae), ZooKeys 775, pp. 97-102

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.775.22620

document provided by

ZooKeys by Pensoft