Ma, Huiqin, Lu, Yanmin, Liu, Haipeng, Hou, Xiaojie & Pei, Sujian, 2018, Hessebiusluculentus, a new species of the genus Hessebius Verhoeff, 1941 from China (Lithobiomorpha, Lithobiidae)

Ma, Huiqin, Lu, Yanmin, Liu, Haipeng, Hou, Xiaojie & Pei, Sujian, 2018, Hessebiusluculentus, a new species of the genus Hessebius Verhoeff, 1941 from China (Lithobiomorpha, Lithobiidae), ZooKeys 741, pp. 193-202

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.741.20061

document provided by

ZooKeys by Pensoft