Liu, Qin, Zhong, Guang-Hui, Wang, Ping, Liu, Yang & Guo, Peng, 2018, A new species of the genus Hebius (Squamata: Colubridae) from Sichuan, China

Liu, Qin, Zhong, Guang-Hui, Wang, Ping, Liu, Yang & Guo, Peng, 2018, A new species of the genus Hebius (Squamata: Colubridae) from Sichuan, China, Zootaxa 4483 (2), pp. 385-394

publication ID

document provided by

Plazi