Xue, Guoxi, Niu, Jinqiao, Long, Jifeng & Zeng, Weibo, 2018, New information on the skipper fauna of Guangxi, China (Lepidoptera, Hesperiidae)

Xue, Guoxi, Niu, Jinqiao, Long, Jifeng & Zeng, Weibo, 2018, New information on the skipper fauna of Guangxi, China (Lepidoptera, Hesperiidae), Zootaxa 4497 (2), pp. 258-270

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4497.2.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4497.2.6

document provided by

Plazi