Chen, Xiao-Lin, Wang, Xin-Jian & Zhu, Chao-Dong, 2013, New species and records of Trypetinae (Diptera: Tephritidae) from China

Chen, Xiao-Lin, Wang, Xin-Jian & Zhu, Chao-Dong, 2013, New species and records of Trypetinae (Diptera: Tephritidae) from China, Zootaxa 3710 (4), pp. 333-353

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3710.4.3

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3710.4.3

document provided by

Plazi