Cao, Huan-Xi, Salle, John La & Zhu, Chao-Dong, 2017, Chinese species of Pediobius Walker (Hymenoptera: Eulophidae)

Cao, Huan-Xi, Salle, John La & Zhu, Chao-Dong, 2017, Chinese species of Pediobius Walker (Hymenoptera: Eulophidae), Zootaxa 4240 (1), pp. 1-71

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.375759

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.375759

document provided by

Plazi

Pediobius     7
Pediobius key    7-8
Pediobius alcaeus     10
Pediobius bisulcatus   sp. nov.  11-12
Pediobius elongatus   sp. nov.  13-15
Pediobius petiolapilus   sp. nov.  15-16
Pediobius cassidae     16-17
Pediobius cassidae     17-18
Pediobius grisescens     18-19
Pediobius crassicornis     19
Pediobius crassicornis     19-21
Pediobius elasmi     21-23
Pediobius pupariae     23
Pediobius epigonus     23
Pediobius eubius     23-25
Pediobius metallicus     25-28
Pediobius prominentis   sp. nov.  28-29
Pediobius facialis     30
Pediobius brachycerus     30-31
Pediobius facialis     31-33
Pediobius narangae     33
Pediobius tortricida   sp. nov.  34-36
Pediobius claviger     36-37
Pediobius foliorum     36
Pediobius foliorum     37-39
Pediobius bruchicida     39
Pediobius pyrgo     39
Pediobius erionotae     40-41
Pediobius phragmitis     41-43
Pediobius pyrgo     43-46
Pediobius saulius     46
Pediobius susinellae     46
Pediobius saulius     47
Pediobius abraxasis     47-49
Pediobius anomalus     49-50
Pediobius atamiensis     50-52
Pediobius bethylicidus     52-53
Pediobius foveolatus     53-55
Pediobius fraternus     55-57
Pediobius fujianensis     57
Pediobius inexpectatus     58-59
Pediobius mitsukurii     60-61
Pediobius polychrosis     61-62
Pediobius tetratomus     62
Pediobius yunanensis     63-65