Qiu, Lu, Che, Yanli & Wang, Zongqing, 2016, Sinolatindiapetila gen. n. and sp. n. from China (Blattodea, Corydiidae, Latindiinae)

Qiu, Lu, Che, Yanli & Wang, Zongqing, 2016, Sinolatindiapetila gen. n. and sp. n. from China (Blattodea, Corydiidae, Latindiinae), ZooKeys 596, pp. 27-38

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.596.8332

document provided by

ZooKeys by Pensoft