Xu, Xin, Xu, Chen, Liu, Fengxiang, Zhang, Zengtao & Li, Daiqin, 2017, Four new species of the trapdoor spider genus Conothele Thorell, 1878 from Mainland China and Laos (Araneae, Ctenizidae)

Xu, Xin, Xu, Chen, Liu, Fengxiang, Zhang, Zengtao & Li, Daiqin, 2017, Four new species of the trapdoor spider genus Conothele Thorell, 1878 from Mainland China and Laos (Araneae, Ctenizidae), ZooKeys 643, pp. 63-74

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.643.10543

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Conothele   sp. n.  65
Conothele     65
Conothele   sp. n.  66-68
Conothele   sp. n.  68-69
Conothele   sp. n.  69-71