Yi, Tian-Ci & Zhang, Zhi-Qiang, 2013, A new species of the genus Sonotetranychus (Acari: Tetranychidae) from New Zealand

Yi, Tian-Ci & Zhang, Zhi-Qiang, 2013, A new species of the genus Sonotetranychus (Acari: Tetranychidae) from New Zealand, Zootaxa 3721 (4), pp. 334-350

publication ID

document provided by

Plazi