Zhang, Wei, Han, Na, Zhang, Min & Zhou, Chang-Fa, 2019, Redescription of Parafronurus youi and generic affinities (Ephemeroptera, Heptageniidae, Ecdyonurinae)

Zhang, Wei, Han, Na, Zhang, Min & Zhou, Chang-Fa, 2019, Redescription of Parafronurus youi and generic affinities (Ephemeroptera, Heptageniidae, Ecdyonurinae), Zootaxa 4623 (1), pp. 132-140

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4623.1.8

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4623.1.8

document provided by

Plazi