Li, Xu, Che, Xing-Jin & Zhou, Wei, 2019, Loaches of Homatula (Teleostei: Nemacheilidae) from the upper Salween River in Yunnan, China with description of three new species

Li, Xu, Che, Xing-Jin & Zhou, Wei, 2019, Loaches of Homatula (Teleostei: Nemacheilidae) from the upper Salween River in Yunnan, China with description of three new species, Zootaxa 4711 (2), pp. 330-348

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4711.2.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4711.2.6

document provided by

Plazi