Shu, Shusen, Brancelj, Anton, Chen, Feizhou, Yang, Junxing & Chen, Xiaoyong, 2017, A new freshwater stygobiotic calanoid (Copepoda: Speodiaptominae) from Yunnan, China

Shu, Shusen, Brancelj, Anton, Chen, Feizhou, Yang, Junxing & Chen, Xiaoyong, 2017, A new freshwater stygobiotic calanoid (Copepoda: Speodiaptominae) from Yunnan, China, Zootaxa 4290 (1), pp. 192-200

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4290.1.12

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4290.1.12

document provided by

Plazi