Li, Weihai, Wang, Ying & Yang, Ding, 2016, Two new species of Amphinemura (Plecoptera: Nemouridae) from the Gaoligong Mountains of Yunnan, China

Li, Weihai, Wang, Ying & Yang, Ding, 2016, Two new species of Amphinemura (Plecoptera: Nemouridae) from the Gaoligong Mountains of Yunnan, China, Zootaxa 4200 (3), pp. 381-388

publication ID

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4200.3.3

link to original document

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4200.3.3

document provided by

Plazi