Liu, Tengteng, Wang, Encui, Jiang, Yurong, Jiang, Zhongfeng, Jiang, Bin & Teng, Kaijiang, 2021, First report of the leaf-mining genus Parornix Spuler from China, with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracillariidae, Parornichinae)

Liu, Tengteng, Wang, Encui, Jiang, Yurong, Jiang, Zhongfeng, Jiang, Bin & Teng, Kaijiang, 2021, First report of the leaf-mining genus Parornix Spuler from China, with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracillariidae, Parornichinae), Zootaxa 4948 (1), pp. 136-148

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4948.1.8

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4948.1.8

document provided by

Plazi