Wang, Lizhi, Xue, Jing & Li, Xiaochen, 2018, A description of Pseudechiniscus xiai sp. nov., with a key to genus Pseudechiniscus in China

Wang, Lizhi, Xue, Jing & Li, Xiaochen, 2018, A description of Pseudechiniscus xiai sp. nov., with a key to genus Pseudechiniscus in China, Zootaxa 4388 (2), pp. 255-264

publication ID

document provided by

Plazi