Zheng, Fang-Qiang, Shi, Jianping & Yin, Zhan, 2015, Discovery of a new species of Formosatettix Tinkham, 1937 (Orthoptera, Tetrigoidea, Tetrigidae) from China

Zheng, Fang-Qiang, Shi, Jianping & Yin, Zhan, 2015, Discovery of a new species of Formosatettix Tinkham, 1937 (Orthoptera, Tetrigoidea, Tetrigidae) from China, Zootaxa 3994 (1), pp. 145-150

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3994.1.9

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3994.1.9

document provided by

Plazi