Zhang, Dong, Li, Wei, Zhang, Ming, Wang, Ming-Fu & Wang, Rong-Rong, 2016, Fanniidae (Insecta, Diptera) from Beijing, China, with key and description of one new species

Zhang, Dong, Li, Wei, Zhang, Ming, Wang, Ming-Fu & Wang, Rong-Rong, 2016, Fanniidae (Insecta, Diptera) from Beijing, China, with key and description of one new species, Zootaxa 4079 (4), pp. 401-414

publication ID

document provided by

Plazi

Fanniidae key    402-403
Fannia carbonaria     403-405
Fannia dupla     406-408
Fannia hirticeps     408-410
Fannia papei   sp. nov.  410-412