Sinev, Artem Y., 2016, Key for identification of Cladocera of the subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from South-East Asia

Sinev, Artem Y., 2016, Key for identification of Cladocera of the subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from South-East Asia, Zootaxa 4200 (4), pp. 451-486

publication ID

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4200.4.1

link to original document

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4200.4.1

document provided by

Plazi

Acroperus     453-457
Acroperus key    457
Alona     459
Alona key    459
Anthalona     461
Armatalona     463-464
Camptocercus     464
Camptocercus key    464
Celsinotum     466
Coronatella     466
Coronatella key    467
Euryalona     469
Karualona     471
Graptoleberis     471
Kurzia     473
Karualona key    473
Kurzia key    475
Leberis     475
Leberis key    475
Leydigia     477
Leydigiopsis     477
Matralona     478
Monospilus     478
Nicsmirnovius     480
Notoalona key    480
Notoalona     480
Ovalona     482
Ovalona key    482
Oxyurella     482-483