Yuan, Tian-Jun, Raspé, Olivier, Li, Yong-Jun, Wang, Li, Su, Kai-Mei, Wang, Yun, Su, Hong-Yan, Xiong, Hai-Kuang & Li, Shu-Hong, 2021, Choiromyces cerebriformis (Tuberaceae), a new hypogeous species from Yunnan, China

Yuan, Tian-Jun, Raspé, Olivier, Li, Yong-Jun, Wang, Li, Su, Kai-Mei, Wang, Yun, Su, Hong-Yan, Xiong, Hai-Kuang & Li, Shu-Hong, 2021, Choiromyces cerebriformis (Tuberaceae), a new hypogeous species from Yunnan, China, Phytotaxa 482 (3), pp. 251-260

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.482.3.3

document provided by

Marcus