Wang, Zhiwei, Sun, Wenguang, Xi, Houcheng & Chang, Shuai, 2019, Dysosma villosa (Berberidaceae), a new species from Guizhou, Southwestern China

Wang, Zhiwei, Sun, Wenguang, Xi, Houcheng & Chang, Shuai, 2019, Dysosma villosa (Berberidaceae), a new species from Guizhou, Southwestern China, PhytoKeys 124, pp. 77-85

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.124.34435

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.124.34435

document provided by

PhytoKeys by Pensoft