Zheng, Yan-Li, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2014, Four new species of the genus Saigona Matsumura (Hemiptera, Fulgoromorpha, Dictyopharidae) from China

Zheng, Yan-Li, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2014, Four new species of the genus Saigona Matsumura (Hemiptera, Fulgoromorpha, Dictyopharidae) from China, ZooKeys 462, pp. 27-41

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.462.7500

document provided by

ZooKeys by Pensoft